THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Anh Hoành
Chủ trì thiết kế:
Quy mô:
3 tầng với diện tích đất 48m2
Địa điểm:
An Dương, Hà Nội

TOP