THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Quy mô:
6 tầng với diện tích đất 95m2
Địa điểm:
Phù Đổng Thiên Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TOP