THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chị Lan
Chủ trì thiết kế:
Quy mô:
3 tầng với diện tích đất 123m2
Địa điểm:
Tuyên Quang, Hà Nội

TOP