THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Times Garden
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
115m2 (tầng 3)
Địa điểm:
Times Garden Hạ Long
TOP