THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Times Garden
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Cả tầng 3 là căn hộ 2 P. ngủ
Địa điểm:
Times Garden Hạ Long
TOP