THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chị Hường
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Tổng diện tích 35m2 (bao gồm WC)
Địa điểm:
Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội
TOP