THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Anh Minh
Chủ trì thiết kế:
Hoàng Anh
Quy mô:
2 tầng với tổng diện tích 150m2
Địa điểm:
Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

TOP